Rod Lophophora v přírodě

Lophophora česky též ježunka, je rod kulovitých, malých až středně velkých severoamerických kaktusů. Zvláštní jsou tím, že nemají žádné trny a vzhledem se trochu podobají knoflíkům.

V přírodě rostou extrémně pomalu, někdy trvá až třicet let, než jsou schopné vykvést (ve velikosti asi golfového míčku, kromě kořene).

Kultivované rostliny rostou podstatně rychleji, květuschopné bývají za pět až deset let. Nízká míra reprodukce a nadměrná sklizeň sběrateli činí tento druh ve volné přírodě ohroženým.

Druhy:
Lophophora diffusa roste ve státě Querétaro, severně od města Vizarróna a Toliman. Obývá plochá dna údolí vytvořená dočasnými potoky, zde v písčitohlinitých náplavech vytváří mnohohlavé trsy. Naopak rostliny rostoucí na sluncem rozpálených skalních plošinách jsou solitérní. Novější nálezy ukazují okrajové překrývání s areálem L. Williamsii.

Lophophora diffusa var. Koehresii roste ve státě San Luis Potosí v pánevní oblasti Las Tablas. Ploché bažinaté dno pánve je nasyceno vodou s vysokým obsahem síranů. Ze dna vystupují ostrůvky ostřic, na kterých rostou lofofory a další kaktusy.

Lophophora fricii roste v Mexiku na jihu státu Coahuila, v oblasti mezi místy Viesca – San Pedro (de las Colonias), Emiliano Zapata a dále směrem na Parras. Oblast tvoří uzavřenou pánev, lofofory obývají strmé skalní útvary ve výškách asi 1200-1600 m n. Naleziště jsou velmi suchá a s vysokými rozdíly teplot, patří ke klimaticky nejextrémnějším v celém Mexiku.

Lophophora williamsii se nalézá na rozsáhlém území Mexika ve státech Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango; dále pak v USA ve státě Texas a na jihu Nového Mexika. Obývá jak rovinaté, tak skalnaté oblasti ve výškách od 100 do 2100 m n. m. Je kultovní rostlinou Indiánů již nejméně 5800 let, proto se předpokládá, že současný rozsáhlý výskyt je důsledkem šíření této rostliny indiánskými kmeny. Ostatní toxické druhy mají totiž jen malé areály výskytu

Druhy Lophophora se snadno přizpůsobují kultivaci, vyžadují teplé podmínky a propustný substrát. V zimě je třeba je udržovat v suchu. Jsou jedněmi z nejodolnějších kaktusů, milují dostatek slunce a zálivku nejlépe spodem. Nejčastěji se pěstuje Lophophora williamsii. Nevyžaduje žádnou zvláštní péči, je potřeba řídit se zásadami běžnými pro pěstování kaktusů. Nejsnáze se množí, obvykle semeny, rok po výsevu dosahuje přibližně velikosti 1 cm.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *